Wypełnij poniższe dane, a otrzymasz symulację drogą elektroniczną.
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wypełnij poniższe pole
Wiadomość wraz z symulacją została wysłana na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Kredyt
Leasing
Kwota kredytu (100 000 zł - 8 mln zł)
100 000 zł
Okres kredytu (12 - 180 m-cy)
12 miesięcy
Kwota kredytu
Okres (m-c)
Wysokość raty równej
Wysokość odsetek w okresie r-r
Wysokość pierwszej raty malejącej
Wysokość odsetek w okresie r-m
Szczegółowa symulacja
Wartość/cena zakupu działki
Cena nabycia / wartość gruntu, koszty dokumentacji, projekt.
Część inwestycji nietrwale związana z gruntem
Konstrukcja stalowa i jej obłożenie: płyta warstwowa lub inna, orynnowanie, świetliki, okna, drzwi, instalacje wewnętrzna itp.
Część inwestycji trwale związana z gruntem
Roboty ziemne, przyłącza, fundamenty, posadzka, część murowana (socjalna, biurowa) itp.
Okres leasingu (48 - 72 m-cy)
48 miesięcy
Leasing OP
Wartość początkowa
Wartość finansowana
Wysokość raty leasingu
Rodzaj opłaty Ilość Netto Brutto
Opłata wstępna 1
Rata (m-c)
Wykup 1
Suma opłat:
*min opłata wstępna to 10% wartości początkowej, max 45%. W założonej symulacji przyjęto 20% opłatę wstępną.
100% budżet inwestycji
*Łączna kwota nakładów inwestycyjnych ( trwale i nietrwale związanych z gruntem) łącznie z działką.
Kredyt inwestycyjny
Kwota kredytu (max) w oparciu o budżet inwestycji
Okres (m-c)
Wysokość raty równej
Wysokość odsetek w okresie r-r
Wysokość pierwszej raty malejącej
Wysokość odsetek w okresie r-m
Szczegółowa symulacja
  Dostępna kwota w odniesienu do budżetu inwestycji % udział w finansowaniu inwestycji
Kredyt
Leasing
Leasing
 1. Finansowanie kwoty netto inwestycji
 2. Pełna rata leasingowa ( odsetki +kapitał) zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów
 3. VAT rozłożony w czasie i płatny razem z ratami leasingowymi
 4. Nieraportowany do BIK, nie obniża zdolności kredytowej
 5. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 6. Długość trwania leasingu 4 – 6 lat
 7. Opłata wstępna jest w 100% kosztem uzyskania przychodu
 8. Wysokość opłaty wstępnej min 10%, max 45% wartości transakcji
 9. Leasing finansuje mobilną część inwestycji. Halę mocowaną na szpile lub kotwy, czyli „nietrwale” związaną z gruntem. To jest konstrukcję stalową i jej obłożenie ( płyta warstwowa, okna, drzwi, orynnowanie, wentylacja, instalacje, świetliki itp.)


Umożliwia sfinansowanie inwestycji w mniejszym stopniu niż kredyt. Ma za to dużo przywilejów podatkowych. Jest atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy poszukują środków na inwestycję, oraz dla przedsiębiorców, którzy szukają kosztów uzyskania przychodu i nie chcą zamrażać dużej części gotówki.
Kredyt
 1. Możliwość finansowania kwoty brutto lub oddzielny kredyt VAT
 2. Odsetki i opłaty są kosztem uzyskania przychodu kredytobiorcy
 3. Kredytobiorca jest właścicielem przedmiotu – hali. Ma możliwość stosowania swoich zniżek na ubezpieczenie.
 4. Raportowany do BIK, obniża zdolność kredytową
 5. Amortyzacja po stronie kredytobiorcy
 6. Długość trwania kredytu 10 -20 lat
 7. Elastyczna spłata zadłużenia, ma możliwość nadpłacania kwoty kredytu
 8. Min. wkład własny to ok. 20% całego budżetu inwestycji
 9. Kredyt finansuje większą część całej inwestycji w nieruchomość. Jest to konstrukcja stalowa i jej obłożenie, oraz grunt i prace trwale związane z gruntem (przyłącza, zagospodarowanie terenu, fundamenty, izolacje, posadzkę, część socjalną /biurową nieruchomości itp).


Przedsiębiorca, który pragnie rozbudować lub zmodernizować swoje przedsiębiorstwo, nie zawsze musi angażować tylko własne środki – może w dużej części posiłkować się kredytem inwestycyjnym. Często jest to jedyna możliwość zrealizowania inwestycji. Kredyt pozwala sfinansować większą część projektu.