Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny - jest tradycyjnym sposobem finansowania projektów inwestycyjnych. Występuje w sytuacji, gdy istniejący już od lat podmiot gospodarczy realizuje swoje inwestycje modernizacyjne lub rozwojowe w obszarze nieruchomości. Podmiot taki ma już historię swojej działalności i łatwo może być oceniony przez potencjalnych wierzycieli. Kredyt inwestycyjny jest udzielany przez Banki dla firm, które posiadają pozytywną bieżącą kondycję finansową. Przedsiębiorca, który pragnie  rozbudować lub zmodernizować swoje przedsiębiorstwo, nie zawsze musi angażować tylko własne środki – może w dużej części posiłkować się kredytem inwestycyjnym.

Celem takiego finansowania jest najczęściej rozwój bieżącej działalności gospodarczej np:

  • siedziba firmy
  • hale magazynowe, produkcyjne lub handlowe
  • inne nieruchomości użytkowe

Punktem wyjścia w ocenie klienta, są jego aktualne dokumenty finansowe w zależności od formy prowadzonej działalności.

Przeznaczenie kredytu:

  • realizacja nowych inwestycji
  • zakup nieruchomości
  • refinansowanie – czyli spłata zaciągniętych kredytów w innych bankach lub uwolnienie własnych środków zainwestowanych w realizację przedsięwzięcia.