Kompleksowe doradztwo

Kompleksowe doradztwo w pozyskaniu finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych:

  • W celu poprawy oceny ratingowej nieruchomości i projektu dokonywanej przez Bank, oferujemy przeprowadzenie kompleksowego due –diligence przedsiębiorstwa i nieruchomości. Badanie ma zakres prawny, finansowy, techniczny, oraz obejmuje kwestie podatkowe i analizę umów związanych z nieruchomością.
  • Przygotowanie Biznes Planu, oraz Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego
  • Wskazujemy odpowiednią instytucję finansową, dobieramy produkt i pracujemy z dedykowanymi osobami w instytucjach finansowych
  • Skutecznie doprowadzamy do uruchomienia środków.