Usługi dodatkowe

Oferujemy kompleksowe usługi dodatkowe:

Pozyskiwanie finansowania dla potrzeb prowadzenia działalności operacyjnej w postaci: kredytów obrotowych, factoringu, leasingu i innych dostępnych form finansowania

Sporządzanie wyceny wartości firmy (udziały, akcje).

Sporządzanie analiz i raportów dla potrzeb optymalizacji działalności firmy:

  • ocena scoringowa (sytuacji finansowej) firmy wraz z syntetyczną informacją co negatywnie wpływa na scoring
  • przedstawienie możliwych rozwiązań dotyczących restrukturyzacji sprawozdań finansowych firm wraz z koordynacją wdrożenia tych rozwiązań
  • poprawa wizerunku w ocenie zewnętrznych instytucji finansowych
  • bieżący monitoring przejrzystości sprawozdań finansowych firm
  • kontrola rentowności i marż
  • analiza Cash Flow i określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy ( luka finansowa)
  • wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową firm w obszarze należności i zapasów
  • ocena wiarygodności kontrahentów firm